CRM-projektin vaatimusanalyysi

Folksam-logotyp-artikel_tcm5-2713_w1024_n

Asiakashallinta ja –palvelu ovat nousseet viime aikoina entistä tärkeämpään rooliin liiketoiminnan kehityksen kannalta toimialasta riippumatta.  Kokonaisvaltaiseen asiakkuudenhallintaan haluaa panostaa myös vakuutusyhtiö Folksam. Comiq Management toteutti Vaatimusanalyysin yhdessä Folksamin kanssa, jonka avulla kartoitettiin koko organisaation tarpeet uutta CRM-järjestelmää varten.

Vaatimusanalyysin tavoitteena oli kartoittaa tarpeet uudelle projektille. Folksamin näkökulmasta lopputulos tarjosi oleellista aineistoa päätöksenteon tueksi. Erityisen tyytyväisiä oltiin selkeisiin vaatimuksiin, jotka muodostavat vankan pohjan tulevalle kehitystyölle.

 

”Päädyimme kehittämään CRM-prosesseja Comiqin kanssa. Halusimme alusta alkaen saada mahdollisimman monta sidosryhmää mukaan projektiin, jotta kaikki tahot sitoutuvat uusiin toimintatapoihin.”

–Patrick Holm, Head of Sales and Marketing

Tutustu Comiqin muihin menestystarinoihin